Actie tegen mest­fa­brieken in Brabant


20 februari 2015

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen Marco van der Wel voeren campagne tegen mestvergisters en -verwerkers. Deze mestfabrieken zijn een gevaar voor volksgezondheid en milieu, maar worden door het kabinet volop gestimuleerd als oplossing voor het enorme mestoverschot in Nederland.

De Partij voor de Dieren wil een einde aan deze door overheden zwaar gesubsidieerde schijnoplossing en komt op voor de leefbaarheid op het platteland. Op 21 februari bezoeken zij eerst Moerstraten waar mestvergister BioMoer staat. Ouwehand en Van der Wel zullen symbolisch het spandoek 'stop bruine stroom' onthullen en in gesprek gaan met trekkers van het lokale protest tegen mestfabrieken. Vervolgens wordt Landhorst aangedaan waar megamestfabriek MACE, de grootste mestfabriek van Europa, zou moeten verrijzen. Ouwehand zal persoonlijk de door de inwoners van Landhorst gestarte petitie ondertekenen.

Mestverwerkers en -vergisters hebben een grote, negatieve impact op de leefomgeving en brengen risico’s mee voor de volksgezondheid en het milieu. Mensen worden letterlijk ziek van mestfabrieken. Omwonenden klagen over stankoverlast, waarbij ze soms dagenlang last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. De protestactie is onderdeel van een landelijke campagne waarbij de Partij voor de Dieren bewoners steunt en helpt om de problemen die de mestverwerkers en -vergisters veroorzaken aan te kaarten.

Geen duurzame oplossing
Het mestprobleem loopt volledig uit de hand. De oplossing zit volgens de Partij voor de Dieren niet in het verder belasten van het platteland door mestfabrieken zwaar te subsidiëren. De echt duurzame oplossing zit in een rem op de mestproductie: minder dieren, minder mest, minder problemen. Nederland houdt het meeste aantal dieren per oppervlakte ter wereld, en heeft daardoor een gigantisch mestoverschot. Per jaar produceert Nederland 71 miljoen kilo aan mest, 4.000 kilo per Nederlander. We zijn daarmee het vieste jongetje van de klas. Toch zet het kabinet in op uitbreiding van de veehouderij en daarmee vergroting van de mesthoop.

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Steek een stokje voor de biggenrace in Uden

Net als een jaar geleden wordt dit jaar op carnavalsmaandag weer een biggenrace georganiseerd. De Partij voor de Dieren-fract...

Lees verder

Thieme: versterk dierenpolitie en stop dierenhandel Marktplaats

De dierenpolitie moet snel worden uitgebreid en de dierenhandel op Marktplaats moet worden verboden. Dat zegt Marianne Thieme...

Lees verder