Brabantse koeien moeten terug in de wei!


6 december 2013

Steeds meer melkkoeien in Brabant blijven op stal. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2012 bijna 48 procent van de koeien in Brabant permanent op stal is gehouden. De partij stelt daarom mondeling vragen aan het college bij de commissie Transitie Stad en Platteland op 6 december.

Vooral grote bedrijven houden de melkkoeien op stal. Bij de kleinste melkveehouders, met 40 melkkoeien of minder, liep gemiddeld 92 procent in de wei. Op bedrijven met 160 melkkoeien of meer komt gemiddeld 44 procent van deze dieren in de wei. De Brabantse statenfractie van de Partij voor de Dieren vindt dat het dierenwelzijn in het geding is en dat alle koeien in de wei moeten kunnen grazen.

Marco van der Wel, Statenlid voor de Partij voor de Dieren: "We missen bij de ontwikkelingen van de veehouderij in de Brabant het onderdeel dierenwelzijn. Deze ontwikkeling in de melkveehouderij is daar getuige van. Als we nu niet ingrijpen dan komen meer en meer koeien binnen te staan, we willen graag weten wat de provincie daar aan gaat doen!"


Vragen behorende bij de commissie TSP op 6 december 2013:

1. is de gedeputeerde het eens met de conclusie van het CBS dat schaalvergroting leidt tot verminderde weidegang? Zo nee, waarom niet?
2. deelt de gedeputeerde onze zorg over gebrek aan weidegang bij koeien? Zo nee, waarom niet?
3. deelt de gedeputeerde onze zorg over de groei van het aantal bedrijven met meer dan 200 koeien. Zo nee, waarom niet?
4. wanneer is er nog sprake van een familiebedrijf in de melkveehouderij en hoeveel dieren passen daar volgens de provincie bij?
5. wat kan de provincie, mede in het kader van de BZV, doen om weidegang te stimuleren? En wat is zij voornemens te doen?