Partij voor de Dieren eist stop­zetten nach­te­lijke jacht


6 december 2013

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Noord-Brabant de nachtelijke jacht op vossen en alle andere diersoorten waarbij kunstlicht gebruikt kan worden zoals konijnen, direct stopzet en uitvoering geeft aan de uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State stelde op woensdag 4 december de Faunabescherming in het gelijk in haar beroep tegen de nachtelijke jacht op vossen. Op grond van de Benelux-Overeenkomst is ´s nachts jagen op vossen en bijvoorbeeld ook konijnen niet toegestaan. Bovendien is volgens dit verdrag kunstlicht geen toegestaan 'middel' bij de jacht. De door de provincies Noord-Holland en Friesland verleende ontheffingen werden daarbij vernietigd.

Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor andere provincies en de Partij voor de Dieren wil daarom van het college van Gedeputeerde Staten weten hoe dit verbod gecommuniceerd en gehandhaafd zal worden in de provincie Noord-Brabant. Fractievoorzitter Marco van der Wel is blij met de uitspraak: "Dit is een stap voorwaarts in onze strijd tegen de jacht en voor de mogelijkheid om vosvriendelijke gebieden in te stellen."

Het Brabantse buitengebied wordt steeds meer een vrijplaats voor allerlei ongewenste en verboden zaken, zoals stroperij en afvallozing. Door bezuinigingen is de politie niet in staat om hier handhavend tegen op te treden.


> Klik hier voor de schriftelijke vragen die aan Gedeputeerde Staten zijn gesteld.