Meer­derheid in de Staten kiest niet voor meest zorg­vuldige veehou­derij


13 december 2013

De provincie zou een goed voorbeeld kunnen stellen door in haar eigen restaurant biologische eieren, vlees- en zuivelproducten te serveren. De motie die de Partij voor de Dieren daartoe indiende kreeg geen meerderheid.

Recentelijk waren er berichten in de media over vermeende fraude met biologisch vlees. Daarnaast is er een daling zichtbaar van het aantal Brabantse biologische boeren. Deze ontwikkelingen geven volgens de partij reden om producten uit de biologische veehouderij een steun in de rug te geven. De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie deze steun zou kunnen bieden door zelf biologische eieren, vlees- en zuivelproducten in het provincierestaurant te serveren.

In maart 2014 wordt de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) vastgesteld waarin staat op welke gronden veehouderijen mogen uitbreiden. Hoewel de Partij voor de Dieren uiterst kritisch blijft ten opzichte van de BZV, is duidelijk dat biologische boeren hoog zullen scoren op de schaal van de BZV. Biologische producten met een EKO- of Demeter-keurmerk zorgen per definitie voor meer welzijn voor dieren in de veehouderij en een betere bescherming van het milieu dan producten uit de niet-biologische veehouderij.

Een minderheid van Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant stemde voor de motie. Daardoor mist de provincie een grote kans om de meest diervriendelijke en minst milieubelastend producten te serveren. Statenlid Marco van der Wel (Partij voor de Dieren): “Het is erg spijtig dat de provincie, in de rol van consument en als voortrekker van de BZV, er voor kiest om geen voorbeeldfunctie te vervullen.”

U kunt de bijdrage hier vinden. En u kunt de motie hier terugvinden