Breuk Klank­bord­groep: Partij voor de Dieren stelt vragen over voortgang scha­liegason­derzoek


25 juni 2013

’s-Hertogenbosch, 25 Juni 2013 - De Klankbordgroep Schaliegas bevat, na de rel over de geheimhoudingsverklaring veroorzaakt door minister Kamp, nagenoeg geen vertegenwoordigers van het openbaar bestuur meer. De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de beweegredenen van de minister en de consequenties van het uittreden van de provincie Noord-Brabant uit de klankbordgroep.

De partij wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de vorm die de openbare discussie over schaliegas nu gaat aannemen en wie daarbij worden betrokken. Ook wordt aan het college gevraagd wat de waarde van de onderzoeksresultaten is, nu deelname aan de Klankbordgroep Schaliegas van de baan is.