De vervuiler betaalt weer in Brabant, geen goedkope mili­eu­ver­gunning meer


21 juni 2013

Vandaag is een amendement van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de kosten voor het aanvragen van een milieuvergunning voor de veehouderij in oude staat worden hersteld. In september 2012 is dit tarief teruggebracht van 3.206 euro naar 656 euro. Het amendement zorgt in 2013 en 2014 voor een kostenbesparing van ruim 7,5 miljoen euro.

Statenlid Marco van der Wel: "De verlaging van de leges leverde alleen al vóór de eerste helft van 2013 een verlies op van bijna 900.000 euro, terwijl de provincie aan de andere kant een begrotingstekort heeft, dat kan natuurlijk niet." Ook in de laatste drie maanden van 2012 leed de provincie door het besluit al een verlies van bijna 600.000 euro.

De Partij voor de Dieren waarschuwde al eerder voor de gevolgen van de verlaging, maar kreeg toen geen gehoor. Vandaag werden Gedeputeerde Staten toch gedwongen om terug te komen op het eerder genomen besluit.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt vragen over opening Landerd Campus

De opening van de Landerd Campus heeft 16 mei plaatsgevonden. De Partij voor de Dieren had hier graag bij aanwezig geweest, m...

Lees verder

Breuk Klankbordgroep: Partij voor de Dieren stelt vragen over voortgang schaliegasonderzoek

’s-Hertogenbosch, 25 Juni 2013 - De Klankbordgroep Schaliegas bevat, na de rel over de geheimhoudingsverklaring veroorz...

Lees verder