Burger­ini­ti­atief Mega­stallen-nee gaat van start.


11 maart 2009

Vrijdag 13 maart geven de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief tegen schaalvergroting in de bio-industrie het startschot voor het inzamelen van handtekeningen. De Partij voor de Dieren ondersteunt deze burgers van harte en start diezelfde dag nog met het verzamelen van handtekeningen in verschillende Brabantse steden.

De Partij voor de Dieren Brabant heeft in de afgelopen maanden de roep van bezorgde burgers en belangengroepen serieus genomen. Zij bracht de verschillende burgers met elkaar in contact. De groepen waren vaak totaal geïsoleerd van elkaar bezig in hun strijd tegen megastallen. Het doel was een netwerk tot stand te brengen zodat de burgers van ieders expertise gebruik konden maken. Ook heeft de Partij voor de Dieren op deze bijeenkomsten experts aan het woord gelaten over o.a. de geurhinderwet en gemeentelijke procedures. De bijeenkomsten en de ervaringsverhalen die men elkaar vertelden, leverden een gevoel van (h)erkenning op. Men wist zich door de overheid (zowel lokaal, provinciaal als landelijk) niet gehoord. Men deelde het gevoel van vechten tegen de bierkaai. De burgers hadden en hebben vele vragen, maar krijgen daarop van de overheid geen betrouwbaar antwoord.

Vanuit deze ontmoetingen ontstond binnen deze groep verontruste burgers het plan om in Brabant een burgerinitiatief op te zetten.

Ze lanceerden 8 maart jl. het onderstaande persbericht:

Brabantse burgers tegen schaalvergroting bio-industrie

Vrijdag 13 maart a.s. geven Brabantse burgers en belangengroepen het startsein voor de actie ‘Megastallen-nee’. Het is een Burgerinitiatief tegen de schaalvergroting van de bio-industrie in Noord-Brabant. Bezorgde en sympathiserende burgers kunnen het ondertekenen via de website www.megastallen-nee.nl. Het Burgerinitiatief is bestemd voor de agenda van Provinciale Staten.

Aantasting leefmilieu, gezondheid en landschap
De schaalvergroting van de bio-industrie in Brabant heeft veel negatieve gevolgen. Het Burgerinitiatief noemt ze kort en bondig: aantasting van het leefmilieu en het landschap, bedreiging van de gezondheid van burgers en ondermijning van het welzijn van dieren. Kortom, de schaalvergroting is onverantwoord.

Actiepunten voor provinciebestuur
De ondertekenaars vragen het provinciebestuur met klem om actie. In het Burgerinitiatief zijn elf actiepunten geformuleerd. Voorbeelden zijn het instellen van een onderzoek naar gezondheidseffecten, het beperken van de grootte van bouwblokken en een betere toetsing op basis van de Natuurbeschermingswet. Het bestuur moet ook streven naar duurzame en diervriendelijke landbouw die past in het Brabantse landschap.

Handtekeningen op Megastallen-nee.nl
Het Burgerinitiatief is voorbereid door burgers en belangengroepen uit verschillende delen van Brabant. Zij zetten op 13 maart in Oostelbeers de eerste handtekeningen.
Via de website www.megastallen-nee.nl kunnen alle andere bezorgde burgers informatie krijgen en hun handtekening plaatsen.
Ook worden handtekeningen verzameld op papier. De actie loopt tot eind april. Daarna wordt het Burgerinitiatief aangeboden aan de commissaris van de koningin van de provincie Noord-Brabant.

Zie ook : Omroep Brabant
www.regionieuws.nl/link/312418/Burgerinitiatief_tegen_megastallen_op_komst.html

en het Brabants Dagblad www.brabantsdagblad.nl/regios/brabant/4612989/Burgerinitiatief-megastal-van-start.ece