Burgers moeten betrokken worden bij dialoog over mega­stallen!


18 april 2011

Den Bosch, 18 april 2011 – De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant vraagt Gedeputeerde Staten voorbereidingen te treffen uitbreiding van megastallen in de provincie onmogelijk te maken. Aanleiding zijn twee aangenomen moties door de Tweede Kamer eerder dit jaar. Een eerste motie voor een moratorium op megastallen en een tweede motie voor een dialoog over megastallen.

De fractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant wil van Gedeputeerde Staten hoe zij de betreffende moties van de tweede kamer gaat uitvoeren. Daarom wil de Partij voor de Dieren weten of er al contact is geweest tussen de bewindsman en de provincie Noord-Brabant en wat er in het gesprek is besproken. Tevens vraagt de Partij voor de Dieren of het provinciebestuur bereid is om een provinciaal voorbereidingsbesluit te nemen over een moratorium voor megastallen.

Statenlid Van der Wel: ‘De partij voor de dieren is voor burgerparticipatie en wij vinden het erg belangrijk dat de burgers in Brabant -en met name de bewoners van het platteland die last hebben van de intensieve veehouderij- in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de dialoog over megastallen’.

Megastallen zijn niet alleen schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu, maar zijn ook nadelig voor het dierenwelzijn. Provincies en gemeenten zijn beide verantwoordelijk voor het beleid rond megastallen. Gemeenten toetsen aanvragen voor megastallen aan het bestaande provinciale en het gemeentelijke ruimtelijk beleid. Om die reden heeft staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) de Vereniging van Nederlandse Gemeenten én de provincies per brief gevraagd om mee te werken aan een maatschappelijke dialoog over megastallen.

De statenvragen zijn te vinden op de site van de provincie: http://iturl.nl/snzHx

De brief van staatsecretaris Bleeker is te vinden op: http://iturl.nl/snvGC