Partij voor de Dieren is tegen verbreding van de N279


12 april 2011

De partij voor de Dieren stelt niet de mens centraal, maar de dieren, het natuur en het milieu. Geld verdienen mag, maar niet te koste van ons grootste bezit, onze leefomgeving. Een heel belangrijk onderdeel van die leefomgeving zijn de dieren. Door de aanleg van nieuwe wegen en verbredingen ervan komen dieren, natuur en milieu verder in de knel. Wanneer het eerste deel N279 van Den Bosch naar Veghel wordt verbreed gaat 47 ha aan natuur en landbouwgrond verloren.

De Partij voor de Dieren is tegen de verbreding van de N279 en dat geldt voor de hele 70km. Een eerste schatting is dat het verbreden van de weg ruim 1,5 miljard euro kost -23 miljoen euro per kilometer- wat betekent dat via de gemeenten en provincie de Brabantse burgers tot in het oneindige moeten meebetalen aan een weg van slechts 70km. Dit terwijl de burgers rond de N279 niet verantwoordelijk zijn voor de overlast op deze weg.

De overlast op de N279 is mede veroorzaakt door de aanleg van de A50. De gloednieuwe A50 was bedoeld om Veghel te ontsluiten en dat doet deze weg ook via enerzijds Oss en anderzijds Eindhoven. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn om vervolgens de N279 dan ook tot provinciale snelweg te promoveren als kortere route naar Den Bosch. De aanleg van meer en bredere (snel)wegen leidt altijd tot meer verkeer en een verdere achteruitgang van de luchtkwaliteit.

Daarom staat de Partij voor de Dieren voor alternatieve oplossingen. De provincie moet zorgen voor meer en sneller openbaar vervoer tussen de dorpen en naar de steden. Op echte knelpunten zoals de N279 is de Partij voor de Dieren voor alternatieven zoals een verbod voor vrachtverkeer. Doorgaand vrachtverkeer moet ons inziens gebruik maken van de nieuw aangelegde A50 en de opgewaardeerde A59. Wanneer de situatie voor de omwonenden hierdoor niet verbeterd wil de Partij voor de Dieren verdergaande maatregelen zoals een tolsysteem, met vrije toegang voor burgers wonend langs de N279 en bestemmingsverkeer.

In het coalitie akkoord staat de verbreding van de N279 genoemd. De 1,5 miljard daarvoor komt voor een groot deel uit de gelden van ESSENT en dat betekent weg is weg.

Marco van der Wel
Statenlid Partij voor de Dieren Noord-Brabant