Opnieuw sterf­geval door Q-koorts


24 februari 2011

De Partij voor de Dieren stelt op vrijdag 25 februari vragen aan het provinciebestuur van Noord-Brabant naar aanleiding van een nieuw sterfgeval door Q-koorts. De Partij voor de Dieren vindt dat het provinciebestuur geen werk maakt van haar belofte om de vestiging van nieuwe bedrijven zo ver mogelijk van de bewoonde wereld te laten plaatsvinden. Er dient haast gemaakt te worden met regelgeving die ervoor zorgt dat het afstandscriterium van 500 meter in acht wordt genomen.

Vandaag, 24 februari, maakte het RIVM het eerste sterfgeval ten gevolge van Q-koorts in 2011 bekend . Ook werd opnieuw duidelijk dat er nog steeds nieuwe ziektegevallen van Q-koorts in Noord-Brabant bijkomen, ondanks de maatregelen. Vanaf 2007 zijn er bij het RIVM 19 doden door Q-koorts gemeld. Het aantal mensen dat met de bacterie besmet raakt, daalt ten opzichte van eerdere jaren, maar het aantal mensen met chronische klachten neemt toe. De gevolgen van Q-koorts blijken veel ernstiger dan gedacht. Naar verwachting zullen er de komende maanden honderden patiënten met chronische Q-koorts bij komen en meer mensen overlijden ten gevolge van Q-koorts.

Tevens werd op 15 februari bekend dat de Raad van State de gemeente Werkendam groen licht heeft gegeven voor de uitbreiding van een woonwijk in Hank tot op 100 meter afstand van een groot melkgeitenbedrijf. Op dit moment ontbreekt de regelgeving om deze ongewenste ontwikkeling tegen te houden. Ondanks de zorgen van bewoners wil ook de gemeente geen rekening gaan houden met een mogelijke verscherping van de regels rondom het bouwen naast een geitenhouderij.

Birgit Verstappen, statenlid Partij voor de Dieren Noord-Brabant: “Dit zijn zeer zorgelijke ontwikkelingen. Er blijven nieuwe ziektegevallen en sterfgevallen bijkomen als gevolg van Q-koorts maar er worden geen lessen getrokken uit het drama dat zich in Noord-Brabant vanaf 2007 afspeelde. Duitsland trok wel lessen uit de uitbraken van Q-koorts en deskundigen adviseerden daar een afstand van 500 meter tussen bedrijf en bewoning om de gezondheidsrisico's te beperken. We mogen niet achterblijven. In een notitie van februari 2010 gaf de provincie aan “in te zetten op vestiging van nieuwe bedrijven zo ver mogelijk van de bewoonde wereld” Daarvan is echter nog niets gebleken.”
Verstappen betreurt het ook dat geitenhouders hun veestapel weer mogen aanvullen met staatssteun, terwijl gedupeerde q-koorts slachtoffers het zelf maar moeten rooien. Ook onder hen zijn ondernemers die hun bedrijf in elkaar zien storten.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten vrijdag a.s. stelt Verstappen Gedeputeerde Staten vragen en dient een aantal moties in. De Partij voor de Dieren wil weten of de provincie ook een afstandscriterium van 500 meter kan gaan hanteren op plaatsen waar woonwijken en melkgeitenbedrijven naar elkaar toe groeien. Ook wordt de provincie gevraagd om een fonds op te richten waarmee de slachtoffers van de q-koorts gecompenseerd kunnen worden.

Foto: Jack Tummers / Spoenk