Partij voor de Dieren Noord-Brabant voert actie tegen mega­stallen


24 februari 2011
De Partij voor de Dieren Noord-Brabant voert vandaag actie voor het provinciehuis in Den Bosch. In de vergadering van Provinciale Staten wordt besloten over het al dan niet toestaan van zogenoemde 'uitzonderingsgevallen'. Dit zijn veebedrijven die niet onder de in maart 2010 aangescherpte regels vallen en tot wel 5 ha. mogen groeien. De Partij voor de Dieren maakt met haar protest duidelijk dat megastallen onacceptabel zijn, en dat de vee-industrie moet stoppen. Een snelle overgang naar een dier-, mens- en natuurvriendelijke dierhouderij is de enige toekomstbestendige optie.

Foto's: Spoenk / Jack Tummers