CDA, VVD, PvdA en CU-SGP willen geen scha­de­fonds voor Q-koorts­slacht­offers


24 februari 2011

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant diende vandaag tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie in voor compensatie voor de slachtoffers van de Q-koorts epidemie. De melkgeitenhouders kregen een flinke financiële vergoeding voor de dieren die gedood werden op hun bedrijf. Echter de mensen die ziek werden en daardoor hun werk niet konden uitoefenen of hun onderneming niet konden laten doordraaien moeten zelf opdraaien voor het door hen geleden inkomstenverlies. Ook de nabestaanden van de inmiddels negentien doden door Q-koorts staan nog steeds in de kou.

De Partij voor de Dieren vroeg het provinciebestuur om een fonds in te stellen voor financiële compensatie, met daarin bijdragen afkomstig van het rijk en de intensieve veehouderij sector. De belangen van de honderden mensen wiens leven door chronische Q-koorts of overlijden van een dierbare ingrijpend op zijn kop is gezet werden niet serieus genomen door de coalitie (CDA, VVD en PvdA) en de CU-SGP. Deze partijen stemden tegen het instellen van een schadefonds.

De Partij voor de Dieren vindt het zeer kwalijk dat onschuldige mensen de dupe worden van een dierziekte die voorkomen had kunnen worden met gezonde bedrijfsvoering. Immers, de Q-koorts kan grotendeels geweten worden aan de intensieve, grootschalige manier van geiten houden, biologische geitenhouders hadden nagenoeg geen last van Q-koorts. Een tweede motie die vroeg om het hanteren van een minimale afstand van 500 meter tussen geitenbedrijven en woonkernen, zoals in Duitsland gehanteerd wordt, werd ook weggestemd.

Foto: Jack Tummers / Spoenk