Cleanergy draait door zonder mili­eu­ver­gunning


19 december 2012

De provincie Noord-Brabant is er al geruime tijd van op de hoogte dat mestvergistingsinstallatie Cleanergy te Wanroij geen deugdelijke milieuvergunning heeft voor haar activiteiten. In plaats van de mestvergister te sluiten, wacht de provincie tot de gemeente Wanroij het bestemmingsplan wijzigt. Op die manier zou de situatie kunnen worden gelegaliseerd. Dat blijkt uit antwoorden van de provincie op vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren.

De vergunning die Cleanergy in maart 2012 heeft aangevraagd, is nooit in werking getreden. Dit betekent juridisch gezien dat Cleanergy haar deuren had moeten sluiten. Het feit dat Cleanergy in oktober 2012 een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning heeft ingediend, verandert daar niets aan, vindt de Partij voor de Dieren. Het college van Gedeputeerde Staten oppert dat er nu ‘zicht op legalisatie bestaat’. Dit is voor het college voldoende reden om een mestvergister zonder vergunning open te houden.

De mestvergister past in de huidige hoedanigheid niet in het bestemmingsplan van de gemeente Wanroij. De provincie heeft echter redenen om aan te nemen dat de gemeente Wanroij haar bestemmingsplan zal wijzigen. Zodoende kan Cleanergy haar deuren open houden en in de toekomst zelfs uitbreiden.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel vindt dit onbegrijpelijk: ‘’Als provincie en gemeente de regels zouden naleven, zou Cleanergy niet meer in werking zijn. Maar in plaats daarvan worden de regels, hier het bestemmingsplan, aangepast aan de situatie. Dat is de omgekeerde wereld en afgezien van het feit dat het een zeer willekeurig besluit is, wordt zo bezwaar maken tegen een mestvergister onmogelijk.’’

U kunt de antwoorden hier inzien