Opinie: De Brabantse Jachtstop is een Illusie!


24 december 2010

In december heeft de Partij voor de Dieren aan de provincie Noord-Brabant gevraagd een jachtstop in te stellen. Deze bevoegdheid heeft de provincie als er sprake is van extreem winterweer met vorst en een volledige sneeuwbedekking. Iedereen die de afgelopen weken uren in de file heeft gestaan of opgesloten in een trein heeft gezeten, heeft toch stellig de indruk gekregen dat er sprake is van extreem winterweer.

Maar toch is er iets vreemds aan de hand in Brabant. Is het u als dierenvriend opgevallen dat er in Brabant ondanks zulk bar winterweer nooit een jachtstop wordt afgekondigd? Dit terwijl dat in andere provincies wel gebeurt. Toch zijn de weersomstandigheden in Limburg, Zeeland of Holland niet echt anders dan die in Brabant. Dus misschien hanteren de provincies Limburg, Zeeland en Holland andere criteria?

Een criterium dat de provincie hanteert is het aantal dagen sneeuw. De provincie Brabant stelt een jachtstop in na 21 (aaneengesloten) dagen met sneeuw. Dan zijn de dieren voldoende verzwakt en verdienen zij een jachtstop. De provincie houdt dat criterium nauwkeurig in de gaten deelde zij onze partij mee. Volgens de meetgegevens van het KNMI ligt er vanaf 1979 gemiddeld 13 dagen sneeuw, dus soms meer en soms minder. Maar het moet dus wel een uitzonderlijk sneeuwjaar zijn voordat er in Brabant 21 dagen sneeuw ligt.

Onze indruk is dat het criterium dan ook zelden of nooit gehaald zal worden, ten nadele van de verzwakte dieren. Zoals altijd is er een uitzondering op de regel. Volgens dezelfde KNMI statistiek was de winter van 2009/2010 een uitzonderlijke winter met 42 dagen sneeuw. Dan is het toch vreemd dat ook die winter er geen jachtstop was in de provincie Brabant?

Een ander criterium dat de provincie hanteert is het criterium bevroren sneeuw. In januari 2010 heeft de partij voor de dieren aan de provincie gevraagd hoe het criterium bevroren sneeuw wordt bepaald. De provincie antwoordde dat zij zich baseert op berekeningen van het KNMI. Dat is vreemd want het KNMI kent het criterium bevroren sneeuw niet. Hoe stelt de provincie het zelfbedachte criterium dan vast, en waarom zou dat 7 opeenvolgende dagen moeten zijn? Want nu betekent het dat als het na 6 koude dagen 1 dag dooit, de teller gewoon opnieuw begint te lopen...

De provincie zou zich baseren op veldwaarnemingen. Deze veldwaarnemingen doet de provincie niet zelf, maar deze zijn afkomstig van de faunabeheereenheid. En het is diezelfde faunabeheereenheid die namens de provincie de verzwakte dieren afschiet. Dat lijkt toch sterk op een vestzak broekzak constructie waarbij de slager zijn eigen vlees keurt.

Klaarblijkelijk maakt het voor de provincie niet zoveel uit of de kerst nu wit is of niet…

ir. Marco van de Wel, statenlid Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Gerelateerd nieuws

Kerstgedachte: De Brabantse jachtstop is een illusie

Het is bijna kerstmis, ook voor de dieren.Op 20 december j.l. heeft de Partij voor de Dieren de provincie Noord-Brabant g...

Lees verder

Uitnodiging wintermiddag 23 januari! Een vleesvarken is nooit een feestvarken.

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant nodigt u van harte uit voor een gezellige en informatieve wintermiddag. De...

Lees verder