Kerst­ge­dachte: De Brabantse jachtstop is een illusie


23 december 2010


Het is bijna kerstmis, ook voor de dieren.Op 20 december j.l. heeft de Partij voor de Dieren de provincie Noord-Brabant gevraagd een jachtstop in te stellen. Deze bevoegdheid heeft de provincie als er sprake is van extreem winterweer met vorst en een volledige sneeuwbedekking. Nu iedereen die de afgelopen 2 weken uren in de file heeft gestaan of opgesloten in een trein heeft gezeten heeft toch stellig de indruk gekregen dat er sprake is van extreem winterweer.

Maar toch is er iets vreemds aan de hand in Brabant. Is het u als dierenvriend opgevallen dat er in Brabant ondanks zulk weer nooit een jachtstop wordt afgekondigd? Dit terwijl dat in andere provincies wel gebeurt. Toch zijn d weersomstandigheden in Limburg of Zeeland niet echt anders dan die in Brabant. Dus misschien hanteren de provincies Limburg, Zeeland en Holland andere criteria?

Eén criterium dat de provincie hanteert is het aantal dagen sneeuw. De provincie Brabant stelt een jachtstop in na 21 (aaneengesloten) dagen met sneeuw. Dan zijn de dieren voldoende verzwakt en verdienen zij een jachtstop. De provincie houdt dat criterium nauwkeurig in de gaten deelde zij ons mee. Volgens de meetgegevens van het KNMI ligt er vanaf 1979 gemiddeld 13 dagen sneeuw , dus soms meer en soms minder. Maar het moet dus wel een uitzonderlijk sneeuwjaar zijn voordat er in Brabant 21 dagen sneeuw ligt. Onze indruk is dat het criterium zelden of nooit zal worden gehaald. Zoals altijd is er een uitzondering op de regel. Volgens dezelfde KNMI statistiek was de winter van 2009/2010 een uitzonderlijke winter met 42 dagen sneeuw. Dan is het toch vreemd dat ook die winter er geen jachtstop was in de provincie Brabant? De sneeuwdagen waren echter niet voldoende aaneengesloten volgens de provincie.

Een ander criterium dat de provincie hanteert is zgn. "bevroren sneeuw". In januari 2010 heeft de Partij voor de Dieren aan de provincie gevraagd hoe het criterium bevroren sneeuw wordt bepaald. De provincie antwoordde dat zij zich baseert op berekeningen van het KNMI. Een vreemde zaak, want het KNMI kent het criterium bevroren sneeuw niet. Hoe stelt de provincie het zelfbedachte criterium dan vast, en waarom zou dat 7 dagen moeten zijn?
De provincie zou zich daarvoor baseren op veldwaarnemingen. Deze veldwaarnemingen doet de provincie niet zelf, maar die zijn afkomstig van de faunabeheereenheid. En het is diezelfde faunabeheereenheid die namens de provincie de verzwakte dieren afschiet. Dat lijkt toch sterk op een vestzak broekzak constructie waarbij de slager zijn eigen vlees keurt. Nu, het is dan ook bijna kerstmis, en dan maakt het klaarblijkelijk niet zoveel uit of die kerst nu wit is of niet… van het provinciebestuur hoeven de dieren niet op compassie te rekenen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Essent gelden naar meerdere landschappen van allure.

DEN BOSCH - 10 December 2010. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft vandaag in de Provinciale Statenvergad...

Lees verder

Opinie: De Brabantse Jachtstop is een Illusie!

In december heeft de Partij voor de Dieren aan de provincie Noord-Brabant gevraagd een jachtstop in te stellen. Deze bevoeg...

Lees verder