Partij voor de Dieren: Essent gelden naar meerdere land­schappen van allure.


10 december 2010
DEN BOSCH - 10 December 2010. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft vandaag in de Provinciale Statenvergadering brede steun gekregen voor minder rigide investeringen in Brabantse landschappen. Een deel van de Essent gelden wordt aangewend om slechts drie 'Landschappen van Allure' te ondersteunen bij projecten op gebied van natuur, biodiversiteit, landschapsontwikkeling en recreatie. Echter buiten deze gebieden zijn er meer gebieden van soms zelfs hogere ecologische en cultuurhistorische waarde. CDA, VVD, SP en PvdA waren het met de Partij voor de Dieren eens dat het te investeren geld niet uitsluitend gebonden moet zijn aan de nu aangewezen drie landschappen (Brabantse Wal, Maashorst en Groene Woud).

De Partij voor de Dieren vestigde de aandacht op de vele unieke landschappen die Brabant rijk is. In deze gebieden is nog veel winst te behalen voor biodiversiteit en natuurontwikkeling. Te denken valt aan het Maasheggengebied, het Slagenlandschap bij Waalwijk en de Kempische bossen, venen, vennen en heide. Birgit Verstappen: "Ook dat zijn landschappen met allure, die zelfs binnen Europa uniek te noemen zijn".
Andere partijen gaven daarop aan dat er inderdaad ruimte moet zijn voor investeringsaanvragen uit andere delen van Brabant. "Het moet niet in beton gegoten zijn", aldus de SP. Mieke Geeraedts van de VVD: "Er kan misschien wel een landschap geschrapt worden of een ander landschap aan toegevoegd. We gaan er flexibel mee om". De Partij voor de Dieren is blij dat een meerderheid van de Staten ruimte inbouwt om goed onderbouwde landschappelijke projecten een kans te geven. Zij dringt aan op het opstellen van criteria om een goede afweging tussen projecten te kunnen maken.


Gerelateerd nieuws

Q-koorts malaise, en hoe nu verder?

DEN BOSCH - 25 NOVEMBER 2010. De Evaluatiecommissie Q-koorts trekt conclusies die er niet...

Lees verder

Kerstgedachte: De Brabantse jachtstop is een illusie

Het is bijna kerstmis, ook voor de dieren.Op 20 december j.l. heeft de Partij voor de Dieren de provincie Noord-Brabant g...

Lees verder