Opinie: De nieuwe natuurwet is ronduit schokkend!


15 december 2011

Staatssecretaris Henk Bleker dient begin 2012 een voorstel in voor de nieuwe Wet Natuur. Deze natuurwet moet de natuurbeschermingswet, flora- en faunawet en boswet vervangen en vereenvoudigen. Met name de vereenvoudigingen vindt de Partij voor de Dieren ronduit schokkend, omdat daardoor 149 dier- en plantensoorten hun beschermde status verliezen. Verder verdubbelt het aantal diersoorten waarop gejaagd mag worden en verliezen 64 gebieden die buiten de Natura 2000 vallen hun status van beschermd natuurgebied. Hiervan liggen er zes in Noord-Brabant.

Voor de nieuwe natuurwet wil Bleker uit gaan van de Europese natuurwetgeving. De Europese wetgeving biedt de natuur echter een beperkte bescherming en de wet die Bleker voor ogen heeft biedt zelfs nog minder bescherming. Zo draagt deze wet niet bij aan de biodiversiteitsdoelstellingen uit onder meer de Conventie van Bern uit 1982. Dit verdrag beschrijft Europese verplichtingen om de biodiversiteit, de soortenrijkdom, te verbeteren. Wanneer Nederland zich ook niet houdt aan de doelstellingen uit Natura 2000, kan zij fikse boetes ontvangen tot wel enkele tonnen per dag "Die bescherming is hard nodig, want de biodiversiteit in Nederland is nog maar dertien procent vergeleken met honderd jaar geleden. Een dramatische afname."

De natuurmonumenten die binnen Brabant hun beschermde status verliezen zijn heide- en vennengebied Zwartven, het Beekdal van de Dommelbeemden, het Hildsven, veengebied Eendennest, het Kavelen en Kooibosje Terheijden. Uit onderzoek van kennisinstituut Alterra blijkt dat deze gebieden een grote bijdrage leveren aan de internationale biodiversiteitsdoelstellingen. Het Hildsven is bijvoorbeeld een belangrijk gebied voor watervogels zoals dodaars en wintertalingen. En het Zwartven is een belangrijk libellengebied. Een andere bedreiging is dat gemeente-overstijgende zaken niet goed geregeld zijn, zoals veranderingen in de waterhuishouding. Tot nu toe worden de natuurgebieden redelijk beschermd, maar dat vervalt met de nieuwe wet.

Naast de natuurgebieden worden ook individuele dieren de dupe van de wet omdat ze hun beschermde status verliezen. Voorbeelden daarvan zijn de das, de steenmarter, verschillende amfibieën, reptielen en vlindersoorten. Zij mogen nog steeds niet opzettelijk gedood worden, maar ze mogen wel gevangen en verhandeld worden. Met betrekking tot de jacht zijn op dit moment de haas, fazant, wilde eend, konijn en houtduif vrij bejaagbaar. Als het aan Bleker ligt komen daar nog het edelhert, damhert, wild zwijn, de ree, grauwe gans en kolgans bij. Zij worden vogelvrij verklaard en worden slachtoffer van de plezierjacht. De kans dat we bijvoorbeeld reeën in de natuur tegenkomen is al klein, omdat ze door de jacht al redelijk schuw zijn, maar met de nieuwe natuurwet wordt deze kans alleen maar kleiner.

Wanneer de wet van Bleker doorgaat is voor het bejagen van bovengenoemde soorten ook geen vergunning meer nodig. Dit gaat tegen de trend in, want uit een enquête die in november 2011 is gehouden door Natuurmonumenten blijkt dat negentig procent van de Nederlanders tegen de plezierjacht is. Ook het feit dat deze dieren opgejaagd worden en dat hun leefomgeving wordt verstoord, baart de partij grote zorgen. "Dieren worden verjaagd uit hun schuilplaatsen en eenmaal op de vlucht kunnen ze verkeersongevallen veroorzaken. Ook verstoort de jacht de zelfregulering van de natuur, waardoor er eerder meer dieren bij komen."

De natuur loopt dus ernstig gevaar. En dat terwijl Brabant al één van de meest vervuilde plekken van Europa is. ”Zowel op het gebied van luchtvervuiling als waterverontreiniging en bodemvervuiling horen we bij de meest vervuilde plekken van Europa. De natuur zal niet veel langer haar bufferfunctie kunnen vervullen als de plannen van Bleker werkelijkheid worden. Terwijl de natuur de basis is van een gezonde leefomgeving en ook de basis van onze economie”, aldus Van der Wel. Het vele werk dat natuurbeschermers in de afgelopen periodes hebben verzet, wordt door deze wet aanzienlijk aangetast en meer dan veertig natuurorganisaties zijn al in opstand gekomen tegen het wetsvoorstel.

De partij voor de Dieren is een succesvolle actie begonnen tegen de nieuwe wet: ‘het groeiend verzet.’ Op de website www.partijvoordedieren.nl/groeiendverzet kunnen natuurliefhebbers voor 5 euro een boom kopen. Tijdens de plantdag op 17 december worden nu al meer dan 21.000 bomen geplant in de omgeving van Culemborg, zodat er een zo groot mogelijk protestbos ontstaat. Op deze manier wil de Partij voor de Dieren aan Bleker laten zien hoeveel mensen er tegen zijn ideeën zijn.

ir. Marco van de Wel, statenlid Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Gerelateerd nieuws

Opinie: Een op de toekomst gerichte provincie investeert niet in dierproeven

Terwijl we wachten op een beslissing over het lot van de resterende proefaapjes bij MSD in Oss, die hopelijk kunnen worden ...

Lees verder

Pensioen voor proefdierapen in Oss

Alle 73 apen die zich nog in de proefdierfaciliteit in Oss bevinden mogen binnenkort van hun pensioen gaan genieten bij Sti...

Lees verder