Dongense duiven dupe van lakse gemeente


7 augustus 2009

‘s-Hertogenbosch 5 augustus 2009- De gemeente Dongen heeft onlangs aangegeven duivenoverlast in de stad aan te gaan pakken door de dieren te vangen en groot deel hiervan te doden. Ondanks het feit dat er voldoende diervriendelijke en efficiënte methoden zijn om overlast tegen te gaan blijkt Dongen dus niet bereid of in staat om die ook in te zetten. De Partij voor de Dieren wil nu dat de minister beleid ontwikkelt om gemeenten te verplichten diervriendelijke methoden toe te passen en heeft Kamervragen gesteld over deze kwestie. In aansluiting daarop heeft de afdeling Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college van B&W en de gemeenteraad van Dongen om alsnog aan te dringen op een diervriendelijke oplossing.

De duiven bij het voormalige terrein van de St Josephskerk in Dongen zorgen al enkele jaren voor beperkte overlast in de buurt. De gemeente heeft dit op zijn beloop gelaten en geen preventieve maatregelen genomen om de duivenpopulatie te beperken. In de voormalige kerk zaten honderden duiven, maar sinds het gebouw is gesloopt blijven de duiven terugkomen naar dezelfde plaats en verspreiden ze zich op en rond het terrein. Nu enkele weken na de sloop de duiven nog zoekende zijn naar een alternatieve leefomgeving heeft de gemeente plotseling besloten de overlast aan te pakken door de duiven massaal te gaan vangen en ze vervolgens te doden.

Dongen is kennelijk niet in staat of bereid om overlast van vogels op een diervriendelijke manier tegen te gaan. Dit terwijl er voldoende diervriendelijke methodes zijn die effectief kunnen zijn. Het gebruik van eimanipulatie, zwakstroomdraden en duiventillen kunnen overlast van de duiven aanzienlijk terugdringen. Daarbij blijkt uit onderzoek dat het massaal vangen en doden van duiven geen structurele oplossing biedt voor duivenoverlast, omdat na het wegvangen het aantal duiven weer toeneemt.

De Partij voor de Dieren wil nu dat er landelijk beleid wordt ontwikkeld zodat gemeenten overlast van vogels alleen nog maar op diervriendelijke wijze tegen mogen gaan. Door middel van kamervragen heeft Marianne Thieme minister Verburg verzocht dit beleid te ontwikkelen. Daarnaast heeft de afdeling Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college van B&W en de gemeenteraad van Dongen om af te zien van het voorgenomen beleid om duiven af te laten maken.

De bewoners in de omgeving van de voormalige kerk en duiven zijn nu de dupe van het lakse beleid van de gemeente Dongen. De gemeente heeft er immers voor gekozen (anders dan vele andere gemeenten) om geen wethouder te benoemen die verantwoordelijk is voor dierenwelzijnsbeleid zodat dat dierenwelzijn geen enkele prioriteit kent. De gemeente had het duivenprobleem kunnen voorzien en hierop moeten anticiperen door alternatieve huisvesting te realiseren en in een eerder stadium de populatie diervriendelijk te verkleinen. Met een beetje begrip en geduld van de bewoners kan de gemeente alsnog diervriendelijke methodes inzetten.