Noodklok luidt voor de egel


9 augustus 2009

Roosendaal september 2009- De Zoogdiervereniging luidt de noodklok en roept 2009 uit tot Het Jaar van de Egel. Met een grootschalig landelijk onderzoek vraagt de vereniging hoe het ervoor staat met dit bijzondere dier. Bij een dramatische uitkomst kan worden besloten de egel op de rode lijst van beschermde diersoorten te plaatsen.

Recent bracht de werkgroep van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant een werkbezoek aan de enige gespecialiseerde egelopvang van onze provincie, in Roosendaal. Sinds 1999 zijn Conny en Dré Scheeres de gepassioneerde beheerders van de opvang, en hebben door de jaren heen veel specialistische kennis en ervaring opgebouwd. De doelstelling van het Egelopvang is het opvangen van zieke en gewonde egels en egelweesjes, ze op krachten te brengen en ze terug te plaatsen in de natuur. Daarbij worden zij ondersteund door vrijwilligers en een betrokken dierenarts die zonodig zieke dieren kan behandelen.

Met ± 200 egels per jaar hebben zij daar een forse taak aan waarvoor in 2007 door de Partij voor de Dieren terecht zijn onderscheiden met een oorkonde van “Goed Brabants Voorbeeld”.

Het voortbestaan van de egel in ons land loopt ernstig gevaar. Minder zichtbaar door , biotoopvernietiging en vergiftiging door bv muizenkorrels, slakkengif en ander gif, maar pijnlijk veel door het verkeer. Uit onderzoek gegevens van de Zoogdiervereniging blijkt dat jaarlijks 100.000 egels daardoor het leven verliezen.

Egel gezien? Geef meldingen door voor onderzoek.

Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen waarnemingen doorgeven van egels : dood of levend. Alleen dan kunnen we constateren of de egel nog overal in Nederland voorkomt of in bepaalde gebieden al is verdwenen . Waarnemingen kunnen worden gemeld via www.jaarvandeegel.nl.
Mensen kunnen hun melding tevens rechtstreeks aan de Egelopvang in Roosendaal doen per e-mail st.egelopvangroosendaal@home.nl of telefonisch 06-30542431 .

Er moet wel rekening gehouden worden dat de egel een winterslaap houdt van ca november t/m begin april. Ook voor vragen of advies bij gevonden egels kan men contact opnemen met het Egelopvang Roosendaal. Laten we Samen proberen dit bijzondere dier in stand te houden.Stichting Egelopvang Roosendaal
Lavadijk 297
4706 KZ Roosendaal

Tel: 0165-559445 of 06-30542431

E-mail: st.egelopvangroosendaal@home.nl / www.egelopvangroosendaal.nl

Bankrekeningnummer : 545198151

Kvk : 20093632