Gede­pu­teerde Staten van Brabant veel te laks in aanpak Q-koorts


24 juli 2009

Gedeputeerde Staten van Brabant veel te laks in aanpak Q-koorts

Den Bosch, 24 juli 2009 - De Partij voor de Dieren Noord-Brabant vindt dat de Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant de Q-koorts uitbraak opnieuw onvoldoende serieus neemt. Vorig jaar stelde de Partij voor de Dieren reeds vragen aan GS om extra maatregelen. GS gaf niet thuis. Inmiddels kampt Brabant met een q-koorts explosie, de grootste van Europa! De partij stelt vandaag opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten over aanvullende voorzorgsmaatregelen.

Brabant heeft de hoogste geitdichtheid van Nederland en veruit de meeste Q-koorts patiënten. Veel geitenbedrijven bevinden zich nabij of zelfs binnen de bebouwde kom en vormen bij een Q-koorts uitbraak een risico voor de omwonenden.
Statenlid Birgit Verstappen: “Er zijn vier mensen dood. Anderen houden na een q-koorts besmetting jarenlange medische klachten. Om over het verdriet van een miskraam maar niet te spreken. GS kiest steeds weer de kant van de economie in plaats van welzijn en gezondheid.”

De Q-koorts bacterie kan abortussen veroorzaken bij geiten en schapen. De meldplicht bij abortussen is ruim, pas bij 5% of meer 'uitval' moet een bedrijf de instanties inschakelen. Echter, bij een enkele door Q-koorts veroorzaakte abortus komen miljoenen bacterien vrij die zich hechten aan fijnstof en zo mensen kunnen besmetten bij inademing. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een strengere meldplicht. De norm die men nu hanteert is véél te ruim.

Uit voorzorg moet tevens de uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve melkgeiten- en melkschapenbedrijven voorlopig gestopt worden. Intensieve geitenhouderijen ín de bebouwde kom is uit den boze. Er dient een minimale afstand tot de bebouwde kom in acht genomen te worden. Inwoners en bezoekers van Brabant dienen op de hoogte te worden gesteld van de risico’s die men loopt in bepaalde delen van Brabant. Deze risicogebieden dienen in kaart gebracht te worden en adequaat gecommuniceerd. Ook wijst de Partij voor de Dieren op de economische gevolgen van de Q-koorts uitbraak.

De Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij de intensieve manier waarop melkgeiten in vele bedrijven worden gehouden. Het houden van grote aantallen dieren dicht op elkaar, die bovendien nooit naar buiten kunnen komt het welzijn en de weerstand van de dieren niet ten goede.
Tot nu toe zijn er nog geen Q-koorts uitbraken gemeld op biologische geitenbedrijven. Deze bedrijven zijn kleiner van omvang met gemiddeld 300 geiten, de dieren kunnen naar buiten en krijgen grotendeels voer van eigen bedrijf. Verstappen: "Een geit is een nieuwsgierig kuddedier, dat gebaat is bij frisse lucht en een natuurlijke omgeving. Geiten jaarrond opstallen komt het welbevinden van de dieren niet ten goede. Dierenwelzijn veronachtzamen verhoogt de kans op voor de mens gevaarlijke dierziekten!”