Driemaal is scheeps­recht voor opvang van inheemse dieren


7 december 2012

Tijdens de statenvergadering op 7 december is voor de derde achtereenvolgende keer een voorstel van de Partij voor de Dieren over de opvang van inheemse dieren aan de orde gekomen. Er werd vrijdag opnieuw gestemd omdat in een eerdere statenvergadering de stemmen staakten. Vandaag is het voorstel aangenomen en is de redding voor de noodlijdende opvangcentra voor inheemse dieren nabij.

De financiële bijdrage van de provincie is goed nieuws voor de noodlijdende opvangcentra voor vogels, egels en vleermuizen. Vrijwilligers van deze opvangcentra en de dierenbescherming waren dan ook bij de stemming op 7 december aanwezig. Niet voor niets, want de opvangcentra verkeren in zwaar weer sinds het ministerie van EL&I de kwaliteitseisen voor opvangcentra heeft aangescherpt. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen is veel geld nodig en dat is wat de opvangcentra, draaiende gehouden door vrijwilligers, niet hebben.

Het voorstel is met een meerderheid van 28 tegen 25 stemmen aangenomen. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: ’’We zijn heel blij met deze uitkomst en met alle steun die we voor het voorstel hebben ontvangen. Het was het wachten meer dan waard.’’

Uit onderzoek van de Partij voor de Dieren blijkt dat het aantal opgevangen dieren elk jaar stijgt, in 2010 was dat in Brabant 33 procent. De verwachting is dat het aantal gewonde wilde dieren zal blijven stijgen. Marco van der Wel: ’’Professionalisering van de opvangcentra is een goede stap vooruit maar kan alleen tot stand komen met deze financiële steun van de provincie Noord-Brabant. Vandaag is er gestemd ten gunste van de stemlozen; de dieren die opvang zo hard nodig hebben. Met dank aan alle mede-indieners!"

U kunt het voorstel hier inzien.
U kunt het amendement hier inzien.