Opinie: Een betrouwbare overheid?


31 augustus 2008

Birgit Verstappen reageert op de negatieve stellingname tegenover milieuorganisaties

De provinciale overheid stelt milieuclubs in een kwaad daglicht. Gedeputeerde Onno Hoes heeft het over clubs die ‘procederen om te procederen’ en die daarmee zaken nodeloos vertragen. De bestuurder is dit soort pesterij meer dan zat en heeft besloten de bezwaren van deze clubs niet ontvankelijk te verklaren.

De vraag is natuurlijk klopt het simplistische beeld van de heer Hoes van deze ‘milieuclubs’? Zijn het slechts pesterijen die enkel een vetragende werking hebben of is er meer aan de hand? In het verleden is namelijk gebleken dat deze clubs door de rechter of Raad van State meermalen in het gelijk zijn gesteld. Een verleende vergunning wordt vernietigd. En wiens schuld is het als de rechter de vergunning vernietigt? Is dat de schuld van de milieuorganisatie die ziet dat de vergunning niet deugt en dat aan de rechter voorlegt? Of is dat de schuld van de provincie, die blijkbaar niet op de hoogte is van de juiste wetten en regels, of, nog erger, die willens en wetens wetten negeert bij het nemen van besluiten?

Wat milieuorganisaties doen is het lezen van provinciale en gemeentelijke besluiten, nagaan of die besluiten passen binnen de wet en, als dat niet het geval is, naar de rechter stappen. En de rechter doet feitelijk niets anders dan het omstreden besluit langs de meetlat van de wet leggen en kijken of de wet inderdaad niet goed is toegepast. Veel te vaak moet de rechter concluderen dat de provincie er een potje van heeft gemaakt en een verkeerde beslissing heeft genomen. Vervelend voor ieder die van dit wrak besluit de dupe is.

VVD en CDA beschimpen de boodschapper, geheel onterecht. Lastige milieuclubs controleren de macht en dat is een essentieel onderdeel van de democratische rechtstaat. Door te trachten milieuorganisaties monddood te maken, legt men de bijl aan de wortel van ons rechtszekerheidsstelsel. Dreigen met het stopzetten van de karige subsidies die dergelijke milieuorganisaties ontvangen of pesterig vertragende acties ondernemen zoals het niet ontvankelijk verklaren van deze organisaties: onze overheid wordt er niet bepaald geloofwaardig of betrouwbaar door. We mogen fier zijn op een BMF en alle andere milieuorganisaties die ervoor zorgen dat de natuur in Brabant wordt beschermd, ook al nemen de provinciale bestuurders hen dat niet in dankbaarheid af.

Birgit Verstappen is theoloog, en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Noord Brabant.