Enquête over het Neder­landse landschap: doe mee!


29 augustus 2008

Het ministerie van LNV houdt een internetforum over de toekomst van het nederlandse landschap. Het is een initiatief van de ministers Verburg van LNV en Cramer van Ruimte en Milieu en het Landschapsmanifest.
Het forum biedt nog tot 4 september ruimte om aan te geven of bezoekers individuele meningen op het forum onderschrijven.

Via een enquête wordt onder andere gepeild wat mensen als het meest verstorend ervaren in het landschap.

De link direct naar de LNV pagina en de enquête is:

http://landschap.minlnv.unitedknowledge.nl/landschap