Oppositie maakt zich zorgen over beknotting inspraak­mo­ge­lijk­heden door GS.


28 augustus 2008

De gezamenlijke oppositiepartijen in Brabant maken zich zorgen over de manier waarop GS de inspraakmogelijkheden voor bezwaarmakende organisaties heeft beknot. De bezwaren tegen 22 vergunningen tot bedrijfsuitbreiding in gebieden als onder meer de Kampina bij Boxtel en Oirschot en de Strabrechtse Heide bij Someren zijn tegen het advies van de Provinciale Advies- en Hoorcommissie in, op louter formele gronden, niet gehonoreerd.

De oppositiepartijen vinden dat GS met deze handelwijze de verdenking op zich laadt het recht op inspraak aan te tasten om een inhoudelijke beoordeling door derden te voorkomen. Het gevolg is dat bedrijven in kwetsbare natuurgebieden kunnen uitbreiden terwijl niet zeker is of de gang van zaken in beroep houdbaar blijkt, omdat niet aan de inhoudelijke toetsing is voldaan zoals in Europa is afgesproken.