Ganzen­pro­bleem? Koeien in de wei!


18 mei 2011

Er wordt beweerd: ‘zo kan het niet langer, de maat is vol. Er zijn veel te veel ganzen in ons landje dat een waar paradijs is voor de gans’. Het zijn harde woorden over deze prachtige dieren.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het vangen en vergassen of intensiever bejagen methoden zijn waarvan al lang bewezen is dat ze niet werken. Eerder is zo al geprobeerd om het aantal houtduiven en meerkoeten terug te brengen, zonder succes. Een gevolg van afschot is dat de ganzen zich sterker zullen gaan voortplanten, dit terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat de populatie nu aan het afvlakken is. Een ander gevolg van het bejagen is dat de ganzen meer vliegen en energie gaan verbruiken en daardoor meer gaan eten.

Om elk jaar met vangen en afschot het aantal ganzen terug te brengen van 50.000 naar 8.000 kost de Brabantse burgers heel veel geld. Voor hetzelfde geld kan ook worden gekozen voor een duurzame oplossing zonder dierenleed. De Partij voor de Dieren vindt dat de koeien de wei weer in moeten. Doordat het gras continue wordt bijgehouden is er meer natuurlijke concurrentie voor de ganzen. De Partij voor de Dieren vindt dat ook de gronden lokaal minder moeten worden bemest waardoor er minder eiwitrijk gras is. Het voedselaanbod bepaalt uiteindelijk de hoeveelheid ganzen.

Tegelijkertijd kunnen ook alternatieven worden gebruikt om de productievelden voor ganzen onaantrekkelijk te maken. Marco van der Wel: ‘Betaalbare alternatieven zoals het plaatsen van rasters of bewegende draden zijn er wel degelijk maar worden bijna niet gebruikt. De provincie zou zich daarvoor moeten inzetten. Wanneer er dan toch schade is dan kan die worden vergoed door het Faunafonds. De bijbehorende procedure kan voor een moderne boer met een maatschappelijk verantwoord hart geen probleem zijn.’

De Partij voor de Dieren gaat er bij de provincie op aan dringen om in samenwerking met boeren, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties te werken aan een win/win situatie. In plaats van het afschieten moet worden ingezet op alternatieven. Overigens heeft de Partij voor de Dieren begin van het jaar al vragen gesteld in de Tweede Kamer en bij de Provincie.