Partij voor de Dieren stelt vragen over groen­beleid gemeenten


17 juni 2011

In de gemeente Made dreigen bomen gerooid te worden tijdens het broedseizoen. Verder wordt om reden van kostenbesparing het gras geklepeld in plaats van gemaaid. Hierdoor wordt het gras in bermen tot moes geslagen waardoor dieren die van het gras afhankelijk zijn zoals vlinders en bijen buitenproportioneel worden getroffen. De provincie speelt een belangrijke rol in het behoud en de verbetering van de biodiversiteit en moet al alle zeilen bijzetten om de afname van biodiversiteit een halt toe te roepen. Met name vlinders maar ook bijen hebben het in Noord-Brabant erg moeilijk. http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/biodiversiteit.aspx

De Partij voor de Dieren vraagt de Provincie stelling te nemen tegen deze natuuronvriendelijke maatregelen. De vragen zijn te lezen op http://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/statenfractie/statenvragenantwoorden/i/2245