Motie Partij voor de Dieren Noord Brabant tegen ganzen­jacht


1 juli 2011

Partij voor de Dieren provincie Noord Brabant tegen ganzenjacht

Den Bosch, 28 juni 2011 – Ganzen zijn de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Vooral in verband met de uitlatingen van Staatssecretaris Bleker die in het kader van ganzenbeheer een voorstel heeft klaarliggen om honderdduizenden ganzen te doden. In verband hiermee zal Statenlid Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren aanstaande vrijdag een motie indienen tegen de voorgenomen ganzenjacht.
De Partij voor de Dieren zal Gedeputeerde Staten voorstellen geen ontheffing te verlenen voor het afschieten van ganzen, maar om in te zetten op alternatieve vormen van populatiebeheer.

In de provincie Utrecht is deze week een soortgelijke motie van de PvdD door de staten unaniem aangenomen. Ook CDA-gedeputeerde Krol, portefeuillehouder Dierenwelzijn van de provincie Utrecht reageerde zeer positief. De Partij voor de Dieren hoopt in Noord Brabant een zelfde resultaat te behalen als in Utrecht. Het afschieten van ganzen is dieronvriendelijk: 25% van de ganzen in ons land vliegt rond met hagel in het lijf. Afschot is echter ook niet effectief gebleken. De lege plekken van geschoten ganzen zullen snel weer opgevuld worden door nieuwe ganzen. Uit onderzoek van SOVON blijkt dat afschot nauwelijks invloed heeft op de aantallen ganzen.