Vijftien nieuwe mega­stallen Brabant


6 juli 2011

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vandaag een besluit genomen over de verleningen van ontheffingen aan 48 zogenoemde ‘verplaatsers’ in het kader van de verordening intensieve veehouderij. Gedeputeerde Staten stelt dat de richtlijnen zoals door Provinciale Staten zijn aangegeven zeer eng zijn geïnterpreteerd, ook om recht te doen aan de discussie Megastallen Nee!
Middels het besluit wordt voor 29 van 48 verplaatsers geen ontheffing voor verplaatsing verleend, voor 15 bedrijven wordt wel een ontheffing verleend en over 4 verplaatsers volgt een nieuw ontwerpbesluit. Daarbij is het voor belanghebbenden opnieuw mogelijk om hun zienswijzen in te dienen.

De Partij voor de Dieren juict toe dat de richtlijnen streng worden nageleefd. De wet is duidelijk over de voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing, en niet elk briefje van voor 20 maart (de datum waarop besloten werd om geen nieuwe stallen meer toe te staan) is voldoende om ook een ontheffing te krijgen. Dat 15 intensieve veehouders wel een ontheffing krijgen om hun bedrijf te mogen verplaatsen is echter een teleurstelling. Statenlid Van der Wel: "Het is verschrikkelijk voor de dieren die in die nieuwe stallen hun 'leven' moeten slijten, levert een enorme belasting op voor het landelijk gebied en voor de omwonenden die grotere kans lopen om ziek te worden van de met bacteriën, virussen en fijnstof gevulde lucht uit de bedrijven. Met name voor de omwonenden in de dorpen Laarbeek, Boxmeer, Baarle Nassau en Ulicoten is het enorm wrang, omdat daar tegen de verwachting in toch nog verplaatsende bedrijven gevestigd mogen worden. Na de zomer wordt een besluit genomen over de 66 zogenoemde ‘uitbreiders’. Deze intensieve veehouders mogen mogelijkerwijs hun stallen toch uitbreiden tot drie hectare, hetgeen megalomane dierfabrieken tot gevolg kan hebben.


De Partij voor de Dieren is sinds haar komst in Provinciale Staten aanjager geweest van het debat, en pleit onverminderd voor een diervriendelijke, kleinere en werkelijk duurzame veehouderij in Brabant. Het mede door de PvdD geinitieerde burgerinitiatief 'Megastallen-Nee' en de daaropvolgende discussie heeft in ieder geval gezorgd voor zorgvuldiger beleid inzake de vee-industrie. Waar voorheen vergunningen zonder enige ophef verleend werden komt nu elke aanvraag onder een vergrootglas te liggen. In Brabant buigt de commissie Van Doorn zich over de toekomstige koers van de veehouderij, landelijk loopt de 'Dialoog Megastallen' waarvan in september de eerste uitkomsten verwacht worden. Of dit gaat leiden tot de noodzakelijke veranderingen is echter nog zeer ongewis.