Provincie houdt zich afzijdig bij falend groen­beheer gemeenten


4 augustus 2011

Den Bosch, 7 juli 2011. De provincie antwoordt de Partij voor de Dieren op vragen over het klepelen van bermen in de gemeente Drimmelen dat dit een zaak voor de gemeente zelf is. De provincie past zelf geen klepelbeheer meer toe bij het beheer van provinciale wegbermen om ecologische redenen.

Om gemeenten te stimuleren biodiversiteit te betrekken bij bestemming, inrichting en beheer van onder meer openbaar groen en wegbermen heeft de provincie een digitaal handboek opgesteld. Gemeenten kunnen deze natuurvriendelijke maatregelen gewoon negeren, zoals ook blijkt in de gemeente Drimmelen.

De Partij voor de Dieren vindt het een gemiste kans dat de provincie zich afzijdig houdt als gemeenten natuuronvriendelijk groenbeheer toepassen, zeker in het buitengebied. De provincie kan zich actiever opstellen in haar voortrekkersrol bij bescherming van de biodiversiteit. Antwoorden op de vragen kunt u hier lezen: http://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/statenfractie/statenvragenantwoorden/i/2245.