Partij voor de Dieren ontstemd over nieuwe opspo­rings­ver­gun­ningen scha­liegas in Brabant


26 augustus 2011

DEN BOSCH - 26 AUGUSTUS 2011. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant is ontstemd over de uitgifte van nieuwe opsporingsvergunningen voor schaliegas in de Kempen en rond Breda door het ministerie van Economische Zaken. In Boxtel en Haaren staan al proefboringen gepland maar dit lijkt slecht het begin van de uitverkoop van de Brabantse bodem.

Vandaag stelt de partij opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten. De Partij voor de Dieren wil weten of het provinciebestuur deze keer wel is gekend in de nieuwe vergunningen, juist omdat Provinciale Staten zich kritisch en terughoudend heeft opgesteld ten aanzien van schaliegaswinning, en om een moratorium voor verdere proefboringen heeft gevraagd.

Statenlid Marco van der Wel: "Het is schokkend dat twee jaar geleden al geen alarmbellen zijn gaan rinkelen bij het provinciebestuur toen er advies werd gevraagd over opsporingsvergunningen. Provinciale Staten werd indertijd niet op de hoogte gehouden en nu is dat wederom het geval. Wij willen gedeputeerde Iding vragen om op 14 september bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer de belangen van de Brabantse burger en de Brabantse natuur uit alle macht te verdedigen tegen de schaliegasboringen."

Gisteren spraken alle partijen in de gemeenteraad van Haaren zich unaniem uit tegen zowel de proefboringen als commerciële gaswinning. Gezien de steeds geringere kans dat er definitief schaliegas gewonnen gaat worden in Haaren lijken testboringen onnodig. De gemeenten Boxtel en Haaren én de provincie wachten al maanden op antwoord van het Rijk op de vraag of gemeenten finale zeggenschap behouden over het toestaan van boringen, of dat deze van rijkswege opgelegd kunnen worden. De Partij voor de Dieren is tegen de winning van scahliegas omdat de risico's voor volksgezondheid en veiligheid onacceptabel zijn en de boringen de natuur aantasten, bovendien is winning van fossiele brandstoffen in tegenspraak met de provinciale ambities voor duurzame energie uit zon en wind.

De schriftelijke vragen kunt u hier inzien.