Gede­pu­teerde Staten verslikt zich in LPM-rapport


20 december 2013

De Partij voor de Dieren stelt heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de berichtgeving aangaande de second opinion Logistiek Park Moerdijk (LPM) en de geplande voortgang van het project LPM. De Partij voor de Dieren is verbaasd over de veel te optimistische houding van de zijde van GS, die geheel geen recht doet aan de waarde en de inhoud van het rapport.

In de media is een veelvoud aan berichten van experts en journalisten verschenen die een heel ander beeld van de second opinion geven dan wat het college nu schetst. De Partij voor de Dieren stelt dat de aanbevelingen van de commissie juist het tegenovergestelde suggereren, daarbij geeft de commissie geen inhoudelijk oordeel, zoals GS in haar bericht stelt. Statenlid Marco van der Wel: “Als de aanbevelingen uit de second opinion worden overgenomen, blijft er van het geplande LPM niets anders over dan een enorm groot, regulier bedrijventerrein, waarvan we er in West-Brabant al veel te veel hebben.”

De Partij voor de Dieren vindt het ook richting de bewoners van Moerdijk een verkeerd signaal, om zo lichtzinnig te oordelen. Het bericht in De Telegraaf, waarin GS stelt dat het project LPM doorgaat, is bij de partij in het verkeerde keelgat geschoten. Bovendien moet de hele discussie over het LPM, in het licht van de havenstrategie, nog gevoerd worden. De partij gelooft niet dat met alle hernieuwde inzichten uit de second opinion de deadlines, zoals door GS worden gesteld, kunnen worden gehaald.

U kunt de vragen hier inzien.