Logistiek Park Moerdijk: Gebrek aan zelf­re­flectie is begin bestuur­lijke dwaling


20 december 2013

De Partij voor de Dieren verwijt het college van bestuur van de provincie Brabant een gebrek aan zelfreflectie aangaande de berichtgeving over het onderzoek naar ‘Nut en Noodzaak’ van het Logistiek Park Moerdijk. De Partij voor de Dieren is van mening dat het bestuur de zaken mooier voorspiegelt dan dat ze in werkelijkheid zijn, om zodoende de publieke opinie te beïnvloeden.

Uit het rapport dat is opgesteld door een commissie van 5 experts blijkt dat de plannen eerder passen bij de jaren ’90 en dat de werkgelegenheid wordt overschat. Verder wordt een aantal belangrijke pijlers onder het ‘Nut en Noodzaak’ van het logistieke park uit gehaald. Zo is het park niet levensvatbaar met alleen Value Added Logistics (VAL) bedrijven zoals Gedeputeerde De Boer (VVD) veronderstelde en rammelt de financiële onderbouwing omdat de grondprijzen waarschijnlijk te hoog zijn en uitgifte van de grond mede daardoor lang gaat duren. De gedeputeerde gaf als oplossing aan om de uitgifte over 30 jaar uit te smeren. De Partij voor de Dieren vreest dat het hele plan daardoor een financieel blok aan het been van de provincie wordt.

In de berichtgeving van het college wordt ten onrechte het beeld geschetst dat de onderzoekscommissie in grote lijnen positief zou zijn over de plannen en dat er eenvoudige oplossingen mogelijk zijn om de plannen alsnog uit te kunnen voeren. In de telegraaf van 18 december j.l. geeft Gedeputeerde Staten als reactie: "We gaan door met de ontwikkeling."
De Partij voor de Dieren constateert echter dat door het rapport de realisatie van het park verder weg is dan ooit. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: ‘Het persbericht van het college wekt bij mij de indruk dat zij de uitkomst van het rapport niet serieus neemt; door dit gebrek aan zelfreflectie komen we in een typisch geval van bestuurlijke dwaling terecht, waarbij bestuurders significante stopsignalen negeren.”