Geef 'De Lucht­ballon' terug aan natuur


30 juli 2014

Het gebied ‘De Luchtballon’ in Woensdrecht wordt door de Raad van State als beschermd natuurgebied gezien. De Partij voor de Dieren in Brabant is van mening dat de provincie er zorg voor moet dragen dat het gebied ook als natuur wordt bestempeld en ingericht.

De partij heeft daarom vragen gesteld aan het provinciaal bestuur en wil weten hoe er voor wordt gezorgd dat het gebied aan de natuur wordt terug gegeven. Statenlid Marco van der Wel: “De uitspraak van de Raad van State is helder. Natuurgebied ‘De Luchtballon’ had nooit zo gebruikt mogen worden. Terug geven aan de natuur is herstel van gedaan onrecht en moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd.”

Het gebied ‘De Luchtballon’ is een Natura 2000-gebied en de bedreigde flora- en faunasoorten genieten er bescherming tegen verstoring van hun leefgebied. ‘De Luchtballon’ was altijd deel van het Natura 2000-netwerk. Door het intensieve recreatieve gebruik van de laatste jaren zijn de natuurwaarden van dit gebied echter ernstig aangetast. Dat was voor de staatssecretaris aanleiding om bij de vast te stellen begrenzing van het Natura 2000-gebied De Brabantse Wal het terrein van ‘De Luchtballon’ eruit te willen laten. Hiertegen is bezwaar aangetekend door diverse natuurorganisaties die gelijk hebben gekregen van de Raad van State. Het gebied blijft nu onderdeel uitmaken van Natura 2000 en de natuurwaarden hebben er weer prioriteit.

De Partij voor de Dieren heeft aan de provincie gevraagd hoe nu gezorgd gaat worden dat het gebied aan de natuur wordt terug gegeven.