Hilva­renbeek verkiest toerisme boven natuur en recreatie


25 juli 2014

Gemeente Hilvarenbeek is voornemens de weg tussen Hilvarenbeek en Poppel (België) te verharden. Wanneer de weg wordt verhard komen natuur en recreatie in het gedrang. Partij voor de Dieren Noord-Brabant is van mening dat de gemeente Hilvarenbeek de investering die de provincie in natuur heeft gedaan niet teniet zou mogen doen. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie.

De fractie wil onder andere weten wat de provincie kan doen om de versnippering van het gebied door het verharden van de weg tegen te gaan. Ook vraagt de partij of de provincie zich verantwoordelijk acht om de natuurwaarden van het gebied te beschermen. Fractievoorzitter Marco van der Wel: “De gemeente Hilvarenbeek kampt met financiële tekorten en zou met de investering van 3,5 ton ingaan tegen de miljoenen die de provincie heeft geïnvesteerd in de natuur van het gebied.”

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen voor de natuur. Het gebied Gorp en Roovert maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en van Natura 2000-gebied Kempenland West en is daardoor een beschermd gebied. De provincie heeft geïnvesteerd in de natuurwaarden van het gebied door onder ander bij de Turnhoutsebaan voor 2 miljoen euro een faunabrug aan te leggen om Gorp en Roovert te verbinden met het naastgelegen landgoed.

Door het verharden van de weg is meer verkeer te verwachten waardoor flora en fauna wordt verstoord en uitstoot van schadelijke stoffen wordt vergroot. De maximumsnelheid van 30 km/u zal blijven gelden, echter het is redelijkerwijs niet aan te nemen dat automobilisten zich op een verharde weg aan deze snelheid zullen houden, temeer omdat de gemeente Hilvarenbeek volgens omwonenden niet heeft toegezien op handhaving van de maximumsnelheid.