LPM: Kogel door de kerk; nog veel ondui­delijk


25 juli 2014

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft op 3 juli ingestemd met de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM). De Partij voor de Dieren heeft geen vertrouwen in het financiële vooruitzicht van de plannen en de bevordering van de leefbaarheid van Moerdijk. De partij vond het onverantwoord om in te stemmen met de bouw van het logistiek park. Fractievoorzitter Marco van der Wel: “Onze inschatting is dat de provincie risico loopt om miljoenen te verliezen op het LPM. Om die reden stellen we opnieuw vragen.”

Het is niet duidelijk of Havenschap Moerdijk genoeg eigen vermogen heeft om de financiering van LPM rond te krijgen. Het havenschap zal externe financiering aan moeten trekken, maar het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft niet aan kunnen geven of het aan de voorwaarden voldoet om voor financiering in aanmerking te komen. De partij heeft hierover en over andere aspecten schriftelijke vragen ingediend bij de provincie.

De partij heeft ook bedenkingen bij de verwachtingen van GS over de toestroom van logistieke bedrijven. Fractievoorzitter Van der Wel: “We hebben de laatste jaren een exodus gezien van vertrekkende logistieke bedrijven uit Moerdijk. GS stelt dat veel van de braakliggende gronden weer zijn herbezet, maar daarover is geen toetsbare duidelijkheid verschaft.” Uit het jaarverslag over 2013 van het havenschap blijkt ook dat de vestiging van nieuwe bedrijven een dieptepunt heeft bereikt.

De realisatie van LPM is in fasen verdeeld. Dit betekent dat als na realisatie van de eerste fase de resultaten teleurstellend zijn, besloten kan worden niet verder te gaan met de volgende fasen. Het is echter geen realistische optie. Van der Wel: “Uit eigen onderzoek blijkt dat als wordt gestopt na de eerste fase, de verliezen tientallen miljoenen zullen zijn.”