Nulstand bij zwijnen is schijn­op­lossing


23 juli 2014

Op 21 juli jl. heeft een ongeluk met dodelijke afloop plaatsgevonden aan de Ospelerweg te Heusden, gemeente Asten. Een automobilist kwam in botsing met een wild zwijn, waarna de automobilist tegen een boom tot stilstand kwam. Het is de eerste keer dat zich in Brabant een wild gerelateerd ongeluk met dodelijke afloop heeft voorgedaan. De fractie betreurt dit zeer en leeft mee met de nabestaanden van het slachtoffer.

Over de oorzaak van het ongeluk is weinig tot niets bekend. Het is erg vroeg om er nu conclusies aan te verbinden. Ongelukken door aanrijdingen met dieren zijn niet te voorkomen, daar Brabant een dichtbevolkte provincie is. Echter, de Partij voor de Dieren is wel van mening dat er maatregelen getroffen zouden moeten worden.

De Partij voor de Dieren Brabant ziet in het doden van zwijnen geen oplossing en is van mening dat het uitroeien van alle zwijnen, de ‘nul-optie’ (zoals het CDA voorstelt), geen optie is. Op een andere locatie in Brabant, in het Leenderbos, geldt momenteel al de nul-optie, maar het lukt de jagers niet om alle zwijnen af te schieten. De exercitie daar heeft niet alleen veel onnodig dierenleed opgeleverd, het heeft ook als resultaat gehad dat er nog steeds wilde zwijnen zijn en de populatie aan jagers enorm is toegenomen. Daarbij levert het jagen zelf ook risico's.

Dat jagen ook een dodelijke afloop kan hebben, bewijst onder andere de dood van Joska Gosens in 2007. Zij werd op de Bavelse Berg in Breda dodelijk geraakt door een kogel van een jager. Het was helaas niet de eerste en laatste keer dat iemand om het leven kwam door een jager. In september 2012 deden zich twee soortgelijke gevallen voor in Drenthe en België. Daarbij werden twee mannen door jagers doodgeschoten.

Wilde zwijnen zijn heel slimme dieren en ze houden zich schuil als er gejaagd wordt. De jachtmethoden die het CDA heeft voorgesteld, zoals vormen van drukjacht en gebruik van nachtkijkers, zijn niet alleen dieronvriendelijk, ze bieden ook geen duurzame oplossing. Het jagen heeft namelijk drie ongewenste effecten;

  1. Door het afschieten van zwijnen zullen als reactie meer jongen worden geworpen. Jagen werkt dus averechts.
  2. Zwijnen gaan zich meer ‘s nachts verplaatsen, met meer kans op nachtelijke ongelukken.
  3. Wanneer zwijnen binnen een familie worden afgeschoten ontstaat er onrust binnen de 'rotte' waardoor ze ook meer gaan zwerven, met meer kans op ongelukken.

De afgelopen jaren hebben we veel discussies gehad in provinciale staten, ook met het CDA. De gedeputeerde ecologie heeft inmiddels erkend dat de nul-optie niet werkt, en meer jagen ook niet. Daarom is geopperd om te werken met een leefgebieden benadering waarbij gebieden worden omheind en er andere maatregelen worden genomen, zoals snelheidsbeperkingen (bijvoorbeeld 's nachts).

Het CDA is zeker op de hoogte van deze aanpak, want het is ontwikkeld naar aanleiding van een Provinciale Staten-werkbezoek over de zwijnen aan Leende, dat in januari dit jaar plaatsvond. Deze leefgebieden benadering, met alternatieven voor de jacht steunen wij, als Partij voor de Dieren, van harte. En dergelijke dier- en mensvriendelijke maatregelen zouden we in heel Brabant moeten invoeren zodat mens en wild zwijn in samenhang kunnen leven.

Gerelateerd nieuws

Gezondheid vóór mestverwerking!

De Partij voor de Dieren heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, over de plan...

Lees verder

LPM: Kogel door de kerk; nog veel onduidelijk

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft op 3 juli ingestemd met de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM). De Pa...

Lees verder