Gezondheid vóór mest­ver­werking!


4 juli 2014

De Partij voor de Dieren heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, over de plannen rond een nieuwe mestfabriek in de gemeente Sint Anthonis. De mestvergistingsinstallatie die de Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) in het dorp Landhorst wil bouwen, stuit op grote weerstand van de inwoners van het dorp en past niet in het bestemmingsplan of in de provinciale Verordening Ruimte. Onlangs is er een urgentieteam samengesteld dat de belangen van boeren en burgers dichter bij elkaar zal moeten brengen.

Een lid van het team (een GGD-arts) zegt dat de mestvergistingsinstallatie minder schadelijke stoffen uitstoot dan van een varkensbedrijf op die plek. Een vreemde uitspraak, vindt de partij, omdat toen MACE de mestfabriek in de gemeente Gemert-Bakel wilde bouwen, de huisartsen aldaar de gemeente dringend hebben gewaarschuwd voor schade aan de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren vindt het ook veel te vroeg voor deze uitspraak omdat er nog geen toetsing is geweest op het gebied van milieueffecten en wil dat er meer nadruk komt op een dialoog met de omwonenden die bang zijn voor hun gezondheid en waardevermindering van hun huizen.

Wij zijn tegen: