Geen nieuwe mest­ver­gister in Oost-Brabant!


16 mei 2014

Op maandag 19 mei gaat Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand naar Landhorst om actie te voeren tegen de komst van een nieuwe mestvergister. De inwoners van Landhorst en Venhorst zijn fel tegen de bouw van de mestfabriek die 500.000 ton varkensmest per jaar moet gaan verwerken.

De Mest Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) wil de fabriek gaan bouwen op korte afstand van de dorpskernen van Landhorst en Venhorst. Dit gaat zorgen voor minimaal 33.000 aan- en afrijdende vrachtwagens per jaar; inwoners van de dorpen vrezen voor stankoverlast, gezondheidsklachten en waardevermindering van hun huizen.

De Partij voor de Dieren is tegen mestvergisting omdat het geen duurzame oplossing is voor het mestprobleem en omdat het stank en gezondheidsproblemen veroorzaakt. Esther Ouwehand gaat op 19 mei samen met de Brabantse fractievoorzitter Marco van der Wel met de omwonenden in gesprek om te zien wat er tegen de komst van de mestvergister kan worden gedaan.

Wij zijn tegen: