Genoeg is genoeg, geen extra ammoniak!


9 mei 2014

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Brabant nu echt actie onderneemt om de natuur te beschermen. Al jarenlang worden natuurgebieden belast door veehouderijen die te veel ammoniak uitstoten. Het RIVM heeft middels metingen aangetoond dat de ammoniakconcentraties sinds 2005 niet zijn gedaald en in een aantal natuurgebieden zoals De Groote Peel zelfs zijn toegenomen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dat mogelijk gemaakt door het onterecht verlenen van milieuvergunningen.

Dat moet nu stoppen, vindt de Partij voor de Dieren. De natuur gaat al tientallen jaren hard achteruit terwijl nu uit de recente rechtszaken blijkt dat de veehouderij onrechtmatig de natuur vervuild. Fractievoorzitter Marco van der Wel: "Alleen omdat er door oplettende burgers bezwaar is gemaakt tegen een aantal vergunning, wordt de provincie op haar vingers getikt. Echter die verantwoordelijkheid moet niet op de burgers rusten maar bij een zorgvuldige provincie, die de natuurbeschermingswetgeving naleeft.’’

De partij constateert dat het beleid van de provincie niet heeft gezorgd voor de nodige verbeteringen, ondanks de inzet van gesubsidieerde Megastallen met gesubsidieerde luchtwassers. Om die reden heeft de partij kritische vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Daarbij refereert ze aan metingen van het RIVM en een uitspraak van de Raad van State van 7 mei 2014. In deze zaak vernietigde de bestuursrechter opnieuw vier vergunningen die de provincie eerder onterecht verleende aan veehouders die meer ammoniak wilden gaan uitstoten.


> U kunt de vragen die de fractie hierover heeft gesteld hier nalezen.