Na geurmodel ook ammo­ni­ak­model onbe­trouwbaar?


2 mei 2014

Volgens de Partij voor de Dieren is er ook reden om onderzoek te doen naar AAgrostacks, het model waarmee de stikstofdepositie in Brabant wordt berekend. Eerder bleek het model voor geurberekening, Vstacks, niet betrouwbaar. Volgens de handleiding ‘Rekenen met AAgrostacks’, hebben de modellen veel overeenkomsten met elkaar.

Marco van der Wel, fractievoorzitter van de partij, maakt zich grote zorgen: "Als er ook fouten zitten in AAgrostacks, kunnen er onterecht stikstofvergunningen zijn verleend voor de veehouderij. Daardoor wordt de natuur nog meer aangetast en dat is in strijd met de wet. Als de modellen zo op elkaar lijken, moet er een onderzoek komen."

Nederland loopt al tientallen jaren ver achter in de bescherming van natuurgebieden. Als uit het onderzoek blijkt dat het model onbetrouwbaar is, mogen er wat de partij betreft geen vergunningen meer worden verleend.


> U kunt de vragen hier inzien.