OSN en PvdD bijten zich vast in Parc Patersven na antwoord Gede­pu­teerde Staten


1 mei 2014

Op 28 maart 2014 hebben de OSN en PvdD schriftelijke vragen gesteld over permanente bewoning op recreatiepark Patersven te Wernhout. Op 15 april 2014 kregen de fracties antwoord van Gedeputeerde Staten (GS) maar de partijen zijn hier allesbehalve tevreden mee. Martijn Kap van de OSN vindt dat de onderbouwing voor het toestaan van permanente bewoning ontbreekt: “De gemeente Zundert en de provincie geven aan dat Parc Patersven een uniek geval is, maar uit de beantwoording wordt niet duidelijk waarom er een uitzonderingspositie zou moeten gelden.”

Zowel de OSN als de Partij voor de Dieren vinden dat er op grond van de huidige Verordening ruimte sprake is van een belangrijke koerswijziging en vragen GS om meer uitleg. De partijen vinden dat de insteek van GS zeker wel precedentwerking schept voor andere vakantieparken zoals Stille Wille in Oirschot en De Spranckelaer in Waalwijk. Daarmee maakt het de weg vrij voor permanente bewoning van andere recreatieparken en dat kan in Brabant aanzienlijke onwenselijke gevolgen hebben.

Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren wil een advies over deze kwestie van de Provinciale Omgevingscommissie: “Deze koers heeft te verstrekkende gevolgen om er zo lichthartig mee om te gaan. Bij permanent wonen in vakantieparken kan de natuur onder druk komen te staan en kunnen er minder mensen recreëren in Brabant. Wij blijven erbij dat de gemeente Zundert beter had moeten handhaven en we willen van GS weten wat zij vinden van het handhavingsbeleid van de gemeente Zundert?”


> U kunt de vervolgvragen hier inzien.