Geen provin­cie­mil­joenen voor trans­ferium bij beschermd natuur­gebied


7 juli 2015

De Partij voor de Dieren vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten waarom zij haar medewerking verleent aan de verdere achteruitgang van het beschermde Natura 2000-gebied de Moerputten, naast het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De gemeente 's-Hertogenbosch is van plan om pal naast het gebied een transferium te bouwen. Een transferium zorgt voor extra uitstoot van het verkeer op de kwetsbare natuur. Het transferium kost 16 miljoen, de helft daarvan komt voor rekening van de provincie. In het natuurgebied heeft de provincie, deels met Europese subsidie, meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd.

Het aantal bezoekers van de Bossche binnenstad loopt terug. Met de bouw van het transferium hoopt de gemeente 's-Hertogenbosch meer bezoekers aan te trekken. De provincie heeft echter een wettelijke plicht om het natuurgebied aan de westkant van 's-Hertogenbosch te beschermen en zou het plan volgens fractievoorzitter Marco van der Wel niet moeten toestaan: “Als je aan de ene kant geld spendeert aan de bescherming van een gebied, terwijl je aan de andere kant subsidie verleent voor iets wat hetzelfde gebied aantast, ben je geld aan het weggooien”.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie Noord-Brabant geen medewerking moet verlenen aan de komst van het nieuwe transferium, en haar verantwoordelijkheid moet nemen als beschermer van de Brabantse natuur.