Partij voor de Dieren bezorgd om botulisme door hittegolf


30 juni 2015

De hittegolf waar we deze week mee te maken gaan hebben, is volgens de Partij voor de Dieren aanleiding om rekening te houden met een toegenomen kans op botulisme. Volgens het provinciale beleid is het, vanwege het gevaar op besmettingen met botulisme, wenselijk om niet op watervogels te jagen bij langdurig warm weer. Volgens de partij is daar nu sprake van.

Als geschoten watervogels, zoals eenden, dood in het water blijven liggen, is er een kans op botulisme. Botulisme is een vergiftiging die ook schadelijk kan zijn voor mensen. Bij watertemperaturen van boven 20 °C verspreidt de bacterie die botulisme veroorzaakt zich sneller. Uit actuele data van Rijkswaterstaat blijkt dat veel wateren al warmer zijn dan 20 °C. Partij voor de Dieren-Statenlid Paranka Surminski wil daarom gauw weten of de weersomstandigheden aanleiding geven tot een verhoogd botulismerisico en, zo ja, of de provincie het beleid voor de jacht op watervogels daar op aanpast.”