Voorstel ingediend voor elek­tro­nisch monitoren van lucht­wassers


29 juni 2015

De Partij voor de Dieren dient op 10 juli een initiatiefvoorstel in voor het beter monitoren van luchtwassystemen in de veehouderij. De partij wil een Brabantbrede toezichtsaanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om luchtwassers op afstand te monitoren. De partij is van mening dat de provincie alle belang heeft bij goed werkende luchtwassers; minder uitstoot betekent betere bescherming van natuur en milieu. Bijkomend voordeel is volgens de partij dat de provincie en gemeenten effectiever en efficiënter kunnen werken met het op afstand monitoren.

Brabant telt 1100 intensieve veehouderijen die verplicht zijn om luchtwassers te gebruiken. Uit eerdere controles is gebleken dat er regelmatig wordt gefraudeerd met luchtwassers. In 2011 en 2012 had één op de 6 intensieve veehouderijen in Brabant zich niet aan de regels gehouden. Soms stonden luchtwassers niet aan en soms waren ze niet eens aanwezig. In 2013 is daarom besloten dat alle luchtwassers moeten zijn voorzien van een monitoringssysteem maar die systemen worden nauwelijks gebruikt. Navraag leert dat controle en handhaving van luchtwassers nog steeds veel tijd kost zodat luchtwassers maar eens per 3 of 4 jaar worden gecontroleerd.

Fraude met luchtwassystemen komt nog steeds voor en zorgt voor financieel voordeel voor veehouders die zich niet aan de wet houden; de partij vindt dat niet passen bij een duurzame veehouderij zoals de provincie die voor ogen heeft. Fractievoorzitter Marco van der Wel: ‘’Luchtwassers moeten altijd goed werken om ammoniak, stank en stof af te vangen. Incidentele controle op luchtwassers is niet voldoende gebleken voor een goede naleving van de regels. Er is ook geen geld om ambtenaren rondjes door Brabant te laten rijden. We willen daarom dat luchtwassers op afstand worden gemonitord zodat problemen direct worden geregistreerd en aangepakt."

Het voorstel is hier te downloaden