Geen mest­fa­briek bij dorps­kernen!


26 juni 2015

De Partij voor de Dieren en GroenLinks in Noord-Brabant verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om niet mee te werken aan de oprichting van een megamestverwerker van de Minerale Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) nabij het dorp Landhorst. De plannen zorgen voor veel onrust onder de omwonenden en volgens de partijen zou het bedrijf een grote impact hebben op de leefbaarheid in de twee dorpen.

Momenteel moet Gedeputeerde Staten beslissen of er een onderzoek komt naar de milieugevolgen van de mestfabriek (een Milieueffectrapportage). De twee partijen vragen het college om op grond van de risico’s en effecten op natuur, water en gezondheid de vestiging van de fabriek tegen te houden omdat de locatie aan de De Quayweg niet geschikt is voor de mestverwerker. De PvdD en GroenLinks delen de mening van de buurgemeente Boekel die in een brief heeft laten weten dat grootschalige mestverwerking niet thuishoort in de nabijheid van de bebouwde kom.

Inwoners van Landhorst en Venhorst strijden al langer dan een jaar tegen de komst van de mestfabriek. Middels een petitie hebben ze de provincie gevraagd om niet in te stemmen met de vestiging van de mestfabriek. De geplande locatie voor de nieuwe mestverwerker ligt vlak tegen de kern van Venhorst en op steenworp afstand van Landhorst. De fabriek zou een capaciteit hebben voor de verwerking van 500.000 ton mest per jaar. Volgens de Partij voor de Dieren en GroenLinks is de fabriek een recept voor gezondheids- en veiligheidsrisico's.