Zorgen over uitbreiding van Marco Gas te Bakel


18 juni 2015

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de uitbreiding van Marco gas in Bakel. De distributeur van propaan, butaan en industriële gassen valt in een zware milieucategorie en ligt op een steenworp afstand van woningen, een basisschool, een speelveld en verschillende sportclubs. De Partij wil weten of de provincie de risico's goed in beeld heeft en waarom Marco gas in Bakel gezien de gevoelige locatie heeft mogen uitbreiden.

Geschat wordt dat bij een calamiteit een tweehonderdtal slachtoffers zouden kunnen vallen. Het invloedsgebied waarin de meeste slachtoffers zouden vallen, bedraagt volgens de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost bij Marco gas 380 meter rond het bedrijf. Toch verleende de gemeente Gemert-Bakel recent een milieuvergunning voor de uitbreiding van het bedrijf. Omwonenden geven aan zich grote zorgen te maken over hun veiligheid en de Partij voor de Dieren deelt die zorgen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie bevoegd gezag moet worden en wil dat de provincie een garantie geeft dat er, in geval van een calamiteit, geen slachtoffers vallen. Fractievoorzitter Marco van der Wel: ‘ De gemeente Gemert-Bakel neemt een onevenredig groot risico door het verlenen van deze vergunning tot uitbreiden. Het bedrijf is van een zware milieucategorie en hoort thuis op een grootschalig terrein met betere bereikbaarheid voor politie en brandweer en niet aan de rand van een dorp."