Waarom meer gezond­heids­ri­sico’s voor Brabander dan voor Hollander?


15 juni 2015

De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie heeft de provincie gevraagd waarom Brabanders aan hogere gezondheidsrisico’s worden blootgesteld dan inwoners van veel andere provincies. Het overgrote deel van Brabant ligt in een zogeheten concentratiegebied waarin beduidend hogere maximumnormen voor stankoverlast van de veehouderij gelden. Het wordt steeds duidelijker dat stankoverlast daadwerkelijk ook gezondheidsklachten veroorzaakt, en dat betekent volgens de partij dat vanwege de hogere geurnormen mensen in een concentratiegebied ook grotere gezondheidsrisico’s lopen.

De Partij voor de Dieren vindt dat niet aanvaardbaar en wil van de provincie weten of er hier sprake is van rechtsongelijkheid tussen burgers binnen en buiten een concentratiegebied, aangezien de normen binnen concentratiegebieden 75% hoger liggen. Ook wil de Partij voor de Dieren dat de provincie actie onderneemt richting de regering om de geurnormen in concentratiegebieden omlaag te brengen. Recentelijk stelden de samenwerkende gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland nog dat de bescherming van burgers tegen stankoverlast centraal zou moeten staan in nieuw geurbeleid.

Wanneer duidelijk is dat een verhoogde geuruitstoot leidt tot meer gezondheidsklachten moet de geurnorm in veel Brabantse gemeenten fiks omlaag. Fractievoorzitter Marco van der Wel: “De provincie heeft het verband tussen stankoverlast en gezondheidsklachten al erkent en wij zijn benieuwd op welke wijze de provincie zich sterk gaat maken om deze ongelijkheid tussen Brabantse en Hollandse burgers op te heffen.”

Gerelateerd nieuws

Provincie kan overlast door bedrijven beter aanpakken

De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten om beleid te ontwikkelen voor de aanpak van milieubelaste...

Lees verder

Zorgen over uitbreiding van Marco Gas te Bakel

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de uitbreiding van Marco gas in Bakel. De distributeur van propaan, butaan en...

Lees verder