Provincie kan overlast door bedrijven beter aanpakken


8 juni 2015

De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten om beleid te ontwikkelen voor de aanpak van milieubelastende bedrijven. Burgers ondervinden regelmatig overlast doordat bedrijven schadelijke stoffen uitstoten. De provincie maakt echter onvoldoende gebruik van de huidige wettelijke bepalingen om die bedrijven tot de orde te roepen. De provincie kan binnen de huidige milieuvergunning bedrijven opdragen om de best beschikbare technieken gebruiken zodat zij minder overlast veroorzaken.

Er zijn legio Brabantse bedrijven te noemen die regelmatig in het nieuws zijn omdat ze overlast veroorzaken. Denk daarbij aan ATM in Moerdijk, Coppens in Helmond, Reiling in Sterksel en biovergisters Biomoer in Moerstraten en Cleanergy in Wanroij, maar ook intensieve veehouders. Het zou omwonenden enorm helpen wanneer de provincie regelmatig controleert of de bedrijven nog steeds gebruik maken van de best beschikbare technieken zoals die zijn verbonden aan de omgevingsvergunning. Betere technieken zorgen voor minder uitstoot en betere bescherming van het milieu.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: “Het is vreemd dat de provincie niet eerder gebruik heeft gemaakt van deze wettelijke mogelijkheid om bedrijven aan te pakken, het gaat immers om de bescherming van onze leefomgeving en onze gezondheid. We vragen de provincie om nu wel gebruik te gaan maken van hun mogelijkheden. Het zou omwonenden van overlast veroorzakende bedrijven in ieder geval enorm helpen als de uitstoot wordt teruggedrongen.”