Geen toekomst voor Logistiek Park Moerdijk


20 juli 2013

De Partij voor de Dieren stelt vragen aan het college van GS over het Logistiek Park Moerdijk (LPM). De partij zet grote vraagtekens bij de uitlatingen van gedeputeerde De Boer die stelt dat het LPM goed zou zijn voor 6000 tot 7000 banen. De partij vindt dat deze stelling op niets is gebaseerd. Eerder gaf de provincie nog aan dat er geen enkel bedrijf interesse heeft getoond.

Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: "Wij maken ons zorgen over de financiele toekomst van het LPM en wij dagen de gedeputeerde uit om zijn stellingen over het aantal bedrijven en banen te onderbouwen. De tijd van bedrijventerreinen aanleggen en maar hopen dat het goed komt is voorbij. Daarbij is er op het havenschap zelf voldoende ruimte, 131 ha niet gebruikte grond, inclusief een niet gebruikte binnenhaven. Het vraagt slechts bestuurlijke wil om dat goed te gebruiken." U kunt de vragen hier inzien.

Uit informatie van de partij blijkt ook dat het havenschap eerder een aanzienlijk verlies heeft geleden op de aan- en verkoop van gronden van Shell die in het verleden wel voor het LPM bedoeld waren. Toen waren er wel plannen voor een LPM binnen het havenschap. Onbegrijpelijk vindt de partij. In januari 2013 werden deze vragen niet volledig beantwoord. De partij wil nu precies weten hoe het zit.