Wordt provincie promotor van jacht op ganzen?


9 juli 2013

’s-Hertogenbosch, 9 juli 2013 – De Partij voor de Dieren is van mening dat gedeputeerde Johan van den Hout wel erg enthousiast reageerde op een presentatie over de mogelijkheid tot afzet van gedode ganzen in de markt. Daarom vraagt de partij vandaag of de gedeputeerde ook onderzoek wil laten doen naar alternatieven voor het doden van de dieren, of dat hij zich enkel gaat richten op de promotie van ganzenjacht.

Statenlid Marco van der Wel stelt daarnaast ook vragen over de stand van zaken met betrekking tot het dodingsmiddel co2, dat nu nog op Europees niveau verboden is. De Ganzen7, onder andere bestaande uit Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LTO hebben met een aantal Nederlandse provincies zoals Noord-Brabant, afgesproken zich in te spannen tot het verkrijgen van Europese goedkeuring voor het vergassen van ganzen met CO2 in Brabant. Vergassing met co2 betekent een zeer pijnlijke dood voor ganzen en zorgt voor een hoge mate van stress voor de dieren.